Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯДоц. д-р Константин
РангочевПроф. д-р Маргарет
ДимитроваД-р Росен
Р. Малчев, І ПКСПроф. д.и.н. Юрий
Евгеньевич
Березкин
Доц. д-р Николай Ненов

Директор на Регионален исторически музей – Русе. Секретар на неправителствената организация Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. Преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев”, експерт по музейно дело и музеология. Сценарист на документални и етноложки филми. Научните му интереси са в областта на фолклористиката, градската етнология, музеологията.


Начало


© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
 
e-mail: ongal1991@abv.bg