Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. VI, 2014, бр. 6Начало
Тема на броя:
БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ


Съставител: доц. д-р Веселка Тончева


   Електронно списание „Онгъл” започва публикуването на научни, книжовни и изворови материали за българските общности на територията на днешна Албания. В шести и седми брой се публикуват двете части от поредицата на доц. д-р Веселка Тончева „Българите от Голо Бърдо, Албания” – издания на Държавната агенция за българите в чужбина (ч. І, ИИК „РОД”, 2009 г.; ч. ІІ, Военно издателство, 2011 г.).    Предвижда се брой 8 да има по-широк формат. Той ще бъде посветен на проблематиката на автохтонното българско население, съхранено в различни албански области – Преспанско, Голо Бърдо, Гора – през Средновековието, Възраждането и Новите времена. Ще има интердисциплинарен характер и ще включва изследванията на историци, фолклористи, етнолози, изкуствоведи, езиковеди и др. Съставител и водещ редактор на трите броя е доц. д-р Веселка Тончева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

Българите от Голо Бърдо, Албания,
ч. І. Традиции, музика, идентичностСъдържание

© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg