Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. IV, 2012, бр. 4

 • Интервю с доц. д-р Константин Рангочев, секретар на асоциация "Онгъл",
  предаването "Тема", 23 юли, 2012 г., канал "Рила", Самоков
 • Начало
  Интервю с доц. д-р Константин Рангочев, секретар на асоциация "Онгъл",
  предаването "Тема", 23 юли, канал "Рила", Самоков


  © Издание на Асоциация за антропология,
  етнология и фолклористика "Онгъл"
    Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
  Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
  проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
   
  e-mail: ongal1991@abv.bg