Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. III, 2011, бр. 3
НачалоТема на броя:

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК


С МАТЕРИАЛИ ОТ
ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВАНЕ
ЗА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА

НИКОЛА КОСТАДИНОВ ЖАЛОВ

(1900-1965)

Съставители: І ПКС, д-р Росен Р. Малчев, доц. д-р Константин Рангочев


СЕЛО ХВОЙНА, 24-25 ЮЛИ 2009 Г.
С ПОДКРЕПАТА НА
АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА
„ОНГЪЛ”
КМЕТСТВО – С. ХВОЙНА

Съдържание

Проф. Константин Жалов, Алексей Жалов
Биографични бележки .................................................................................................................. стр. 2

Елена Стоянова
Архивното наследство на краеведа от Ропката ......................................................................... стр. 6

Елена Бедрова
Мечтателят от Рупчос .................................................................................................................. стр. 12

Ангел Янков
Село Малево в проучванията на Никола Жалов ....................................................................... стр. 18

Проф. Константин Жалов
Непубликувани писма от акад. Михаил Арнаудов до Никола Жалов ....................................... стр. 23

Веселка Тончева
За родопската „каба” гайда ......................................................................................................... стр. 26

Стефан Илчевски
Религиозният диалог между християнската и мюсюлманската общност в края на хіх и началото на хх век в село Хвойна, Смоленско ................................................................................................................. стр. 36

Миглена Христозова
Мотивът за вечното лято в сборника „Веда Словена“. Римляни и юруци във фолклорната памет на рода Гимишеви от село Здравец, общ. Лъки ............................................................................................... стр. 46

Константин Рангочев
Живата обредност в Рупчос .......................................................................................................... стр. 52

Михаил Христов
Наблюдения върху археологически структури в района на село Лъкавица, община Лъки, Средни Родопи ............................................................................................................................................................... стр. 60

Анна Чанова
От „Тумба” до Мелник – туристическа разходка из най-югозападните части на България ................................................................................................................................................................. стр. 71

Благовеста Узунова
Туризъм из Ивайловград ................................................................................................................. стр. 76


© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg