Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. IX, 2017, бр. 15Начало
Тема на броя:
БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА – ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ
част II

Съставител: Снежана Йовева-Димитрова, заместник-председател на
Сдружение „Толкова близо, толкова далече”Съдържание

Стр. 2
  Приветствие от Председателя на Държавна агенция за българите в чужбина

Стр. 3
  Въведение

Стр. 10
Николай Ненов
  Предизвикателствата пред „Българите в чужбина – толкова близо, толкова далече“

Стр. 16
Ния Табакова, Мила Старейшинска-Ангелова
  Художници номади – по света и у нас

Стр. 28
Мила Маева
  Съвременната българска емиграция в Англия (Глобализация и идентичност)

Стр. 43
Владимир Пенчев, Таня Матанова
  Етнопредприемачеството сред българските общности в чужбина и културното ни наследство

Стр.74
Магдалена Славкова
  Църква и религия при българите в Испания

Стр. 87
Емил Миланов
  Регионални и етнокултурни български общности зад граница

Стр. 136
Светлана Драгнева
  Етнокултурната група на българите в Украйна: феномен и типологическа характеристика

Стр. 153
Николай Червенков
  При сънародниците ни в Бразилия

Стр. 160
Жана Иванова
  За българите в Италия: Днес, 2017

Стр. 170
Кирил Кирилов
  В града под Везувий

Стр. 181
Красимира Делийска
  Когато търсиш себе си

Стр. 187
Жанина Драгостинова
  Небе, по-нежно от коприна…

Стр. 191
Даниела Горчева
  Вятърът на промяната, българската песен в Холандия, списание „Диалог“ и други истории

Стр. 210
Нели Пинтева-Банс
  Откровение. Случайност или съдба…

Стр. 218
Снежина Мечева
  Толкова далече – толкова близо: Едно училище – един живот, една асоциация – много съдби

Стр. 239
Евелина Христова
  Асоциация на българските училища в чужбина – история на възникването, основни дейности и работещ модел за успешни обществени отношения

Стр. 250
Коянка Димитрова
Българите с придобито образование и професионален опит в чужбина – един неизползван докрай потенциал

Стр. 261
Димитър Карарусинов
  Българската общност в Испания: структуриране, идентификация, хоризонти

Стр. 268
Димитър Карарусинов
  Асоциация на българите във Франция: промени, проблеми, предизвикателства

Стр. 274
Светла Кьосева
  Учебниците по народознание – експеримент с продължение

Стр. 286
Ана Кочева
  Немски лексикални интерференти в смесения език на българите във Виена

© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg