Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. VII, 2015, бр. 10Начало
Тема на броя:
ФОЛКЛОРЪТ МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И СЪВРЕМЕННОСТТА
Съставител: доц. д-р Веселка ТончеваСъдържание

Традиция и съвременност във фолклорната обредност: сватба, лазаруване

1. Сватба и сватбена музика у българите мюсюлмани от Тетевенско ................................................ стр. 2
2. Сватбата на гораните в Албания – обредност, музика и танц ......................................................... стр. 29
3. „Галичка сватба“ от Република Македония – между обреда и фестивала ................................... стр. 62
4. Лазарският песенен репертоар от с. Юпер, Разградско, между ХХ и ХХІ век .............................. стр. 113

Съборите – новото лице на традицията

5. Съборите на народното творчество и съборът „От Тимок до Вита“ в с. Черни Вит, Тетевенско.. стр. 127

Фолклор и медии

6. Как се отнася телевизията към фолклора? Подходи, модели, формати ....................................... стр. 142

Фолклор и туризъм

7. Музикалнофолклорна традиция и туризъм: случаят гр. Бяла, Варненско .................................... стр. 159
© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg