Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология


ГЛАВЕН РЕДАКТОРдоц. д-р Константин
РангочевРЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯпроф. д-р Маргарет
Димитровадфн Росен
Р. Малчев, І ПКСпроф. д-р Николай
НеновПроф. д.и.н. Юрий
Евгеньевич
Березкин
Год. IX, 2017, бр. 15
 • Българите в чужбина – толкова близо, толкова далече /част II/
 • Год. IX, 2017, бр. 14
 • Мегалитната култура на Балканите - сравнителни изследвания
 • Год. VIII, 2016, бр. 13
 • С песен те срещнах
 • Год. VIII, 2016, бр. 12
 • Българите в чужбина – толкова близо, толкова далече /част I/
 • Год. VII, 2015, бр. 11
 • Антропогеография и съвременност
 • Год. VII, 2015, бр. 10
 • Фолклорът между традицията и съвременността
 • Год. VI, 2014, бр. 9
 • Веда Словена: мит – фолклор – литература
 • Год. VI, 2014, бр. 8
 • Нашенците в Албания: история, език, традиции
 • Год. VI, 2014, бр. 7
 • Българите от Голо Бърдо, Албания, ч. ІI. Език, обредност, музика
 • Год. VI, 2014, бр. 6>
 • Българите от Голо Бърдо, Албания, ч. І. Традиции, музика, идентичност
 • Год. V, 2013, бр. 5
 • Преподобният Паисий Хилендарски - втора част
 • Год. IV, 2012, бр. 4
 • Преподобният Паисий Хилендарски
 • Год. III, 2011, бр. 3
 • Никола Костадинов Жалов (Хвойненски)
 • Год. II, 2010, бр. 2
 • Етнология и научно развитие
 • Год. I, 2009, бр. 1
 • Културни пространства
 • © Издание на Асоциация за антропология,
  етнология и фолклористика "Онгъл"
   
  e-mail: ongal1991@abv.bg